Inloggen    
 
Actueel
  

Publicaties energie

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Gerberateler Simon Zwarts zoekt alternatief voor gas

Simon Zwarts teelt op 15.000 vierkante meter een assortiment van 28 kleuren grootbloemige gerbera's. Hij zet de bloemen samen met exporteur Hilverda de Boer in de markt, onder de merknaam Supreme Selections.

Om los te komen van fossiele brandstoffen werkt hij aan een innovatief project dat draait om vergassing van biomassa in combinatie met een WKK-installatie. Met riet als goedkope brandstof zou de vergassingsinstallatie zijn bedrijf volleidg zelfvoorzienend maken in warmte en elektriciteit voor de assimiliatiebelichting. Er is zelfs elektriciteit over om terug te leveren aan het net, goed voor duizend huishoudens.

'Hier trek ik al 3,5 jaar aan', vertelt Zwarts. 'Met als resultaat dat inmiddels de bouw- en milieuvergunningen binnen zijn, en ook de noodzakelijke subsidies MEI en SDE+ zijn toegezegd. Maar toch zijn we er nog niet.' Hij doelt op een recente tegenvaller die de businesscase doet wankelen.

'Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer kwamen onlangs terug op eerder gemaakte afspraken. Het riet dat zij zouden leveren blijkt opeens veel duurder. Toen ging de businesscase scheef.' Vervolgens onderzocht hij B-hout als goedkoper alternatief. Maar dit sloophout mag vanwege verfresten niet in de installatie. 'Legaliseren is zeer moeilijk. Als het al lukt, vervalt bovendien de SDE-subsidie en dan kan het niet uit', weet Zwarts inmiddels van zijn adviesbureau Energy Matters.

Zijn lot ligt in handen van het ministerie van Economische Zaken. 'EZ ziet het project wel zitten en gaat om opheldering vragen bij de natuurbeheerders.'

De gerberateler blijft er volledig van overtuigd dat het een prachtig systeem is. 'Maar dan moet het riet wel goedkoper zijn dan gas, want daar willen en moeten we als glastuinbouw juist los van komen. De oplossing ligt nu buiten onze krachten.'

Bron: Nieuwe Oogst