Inloggen    
 
Actueel
  

Nieuws van Energy Matters

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief

Effect van een duurzame energietransitie op de toekomstige elektriciteitsmarkt in beeld met het Energy Market Forecast model (EMF) van Energy Matters

Effect van een duurzame energietransitie op de toekomstige elektriciteitsmarkt in beeld met het Energy Market Forecast model (EMF) van Energy Matters

Op 12 november is bekend geworden dat de SDE+ 2014 een dag na het opengaan van fase 6 met 1,4 miljard euro is overtekend. Van alle aanvragen met een totaal van 5,1 miljard euro komen aanvragen voor zon-PV overeen met een bedrag van 1,8 miljard euro. De aangevraagde subsidie is goed voor meer dan 1,5 GWe zon-PV vermogen. Hoewel nog niet zeker is welk deel hiervoor wordt toegekend staan we, in combinatie met zon-PV bij kleinverbruikers, en de plannen voor wind op land en zee conform het SER Energieakkoord, aan het begin van een duurzame energietransitie. Maar welk effect heeft een duurzame transitie op de elektriciteitsmarkt?

Om op deze vraag antwoord te geven heeft Energy Matters het Energy Market Forecast (EMF) model ontwikkeld, waarmee de effecten van bijvoorbeeld het SER energieakkoord op de toekomstige elektriciteitsmarkt inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Middels historische verbruiksdata van TenneT, klimaatdata van het KNMI, vermogensinschatting voor de verschillende productie-eenheden (bijvoorbeeld van het SER energieakkoord) en specifieke eigenschappen van de productie-eenheden wordt op uurbasis beoordeeld welk vermogen ingezet zal worden.

Tijdens het Cogen Nederland symposium op 28 november in Driebergen heeft Stijn Schlatmann, directeur van Energy Matters, tijdens zijn presentatie voor het eerst publiekelijk de uitkomsten van het EMF-model gebruikt om de uitdaging van een duurzame energietransitie in beeld te brengen en een uitspraak te doen over de toekomstige inzetbaarheid van conventioneel vermogen.


Het EMF-model geeft op uurbasis inzicht in de inzet van de verschillende energiebronnen in de huidige elektriciteitsmarkt (links) en de toekomst (rechts). 

In het geval dat het SER Energieakkoord gehaald wordt blijkt dat aardgasvermogen in eerste instantie draaiuren inlevert door meer opwekking met duurzaam. Vanaf 2018 komen er waarschijnlijk weer nieuwe draaiuren voor flexibel WKK vermogen, omdat tragere kolencentrales moeilijker kortstondige periodes kunnen draaien. Er ontstaan vanaf 2023 momenten waarop duurzaam vrijwel de gehele vraag kan dekken. De behoefte aan snel startend en snel regelend vermogen neemt sterk toe en biedt kansen aan aardgasvermogen, vooral kleinschalige WKK.

Power to Heat, steeds interessanter voor bedrijven
Met de groeiende productie van duurzame elektriciteit zal het aantal momenten met lage elektriciteitsprijzen snel toenemen. In Duitsland is dat nu al zeer regelmatig het geval. Hier kunnen bedrijven relatief eenvoudig gebruik van maken door bijvoorbeeld warm water te maken met weerstandsverwarming in een ketel parallel geschakeld aan een gasketel. Ook kan een verwarmingsbundel in een warmtebuffer geplaatst worden en zelfs stoomproductie is mogelijk met elektriciteit.

Voor meer informatie over het EMF model en wat het EMF model voor u en/of uw organisatie kan betekenen neem contact op met Stijn Schlatmann (stijn.schlatmann@energymatters.nl - 030 691 1844. Ook als u wilt nagaan of en wanneer Power to Heat (Power2Heat) voor uw bedrijf interessant wordt kunt u contact opnemen met Stijn Schlatmann.